Kvalitet

Sikkerhed

Tryghed

Nordjysk ByggeKontrol - Kvalitetssikring i byggeri

Få dit byggeprojekt godt i mål fra starten af

Nordjysk ByggeKontrol er en rådgivende virksomhed, hvor kvalitetssikring er den centrale kerneydelse.

Formålet med udførsel af kvalitetssikring af byggeri er forebyggelse af skader og svigt undervejs i byggeprocessen.
Såfremt kvalitetssikring anvendes systematisk, vil den fungere som et hjælpeværktøj undervejs i byggeprocessen, samt som dokumentation af kvaliteten af det udførte arbejde og det færdige byggeri.

Bygherrer / Private

Med Nordjysk ByggeKontrol på dit hold, får du den ekspertise, der sikrer et godt resultat og giver dig sikkerhed og tryghed, når du skal i gang med dit byggeri.

Læs mere her
Entreprenører

Nordjysk ByggeKontrol kan hjælpe dig som entreprenør ved at sørge for den obligatoriske dokumentation af, at byggeriet er udført faglig korrekt og iht. projektmaterialet.

Læs mere her
Rådgivere

Er du rådgiver, kan Nordjysk ByggeKontrol hjælpe med at udarbejde projektspecifikke kontrolplaner med krav til fagentreprenørernes kvalitetsdokumentation.

Læs mere her

Tryghed i

dit byggeri

Det siger kunderne

"Vi kontaktede Nordjysk ByggeKontrol i forbindelse med 5-årseftersyn på vores typehus, fordi vi ikke selv har nogen forstand på, hvad man skal huske/vide ved sådan et gennemsyn. Nordjysk ByggeKontrol foretog en meget grundig gennemgang af hele huset, og udarbejdede på den baggrund en rapport.

Denne rapport kunne vi sende til typehusfirmaet, der på den måde blev holdt op på de fejl og mangler, huset indeholdte. Når typehusfirmaet har forsøgt at "snige sig udenom" at udbedre visse fejl, har Nordjysk ByggeKontrol hjulpet med at gennemtvinge disse udbedringer vha. deres kendskab til gældende regler for byggeri.

Nordjysk ByggeKontrol har derudover også været meget behjælpelige med at følge op på fejl og mangler, typehusfirmaet har videresendt til deres underleverandører, der ikke har været stabile i deres tilbagemelding til os vedr. de fejl og mangler, de skal udbedre."

Marianne Bertelsen, husejer