Rådgivere

Selvom udbudskontrolplaner skal være en essentiel del af udbudsmateriale, ser vi at der, fra rådgivernes side ikke rettes nok fokus på dette. Det er årsagen til at der oftest bruges standardiserede udbudskontrolplaner.

I kraft af mangeårig kendskab til byggebranchen kan vi hos Nordjysk ByggeKontrol, tilbyde en gennemgang af udbudsmaterialet med fokus på at udarbejdelse af projektspecifikke kontrolplaner med krav til entreprenørernes kvalitetsdokumentation.

  • Granskning af projekt materiale
  • Registrering af risikoområder
  • Udarbejdelse af udbudskontrolplaner